Dni mesta - Sp. Nová Ves

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich